post image
V

Compact Beheer

Met de ‘Module Compact Beheer’ nemen wij u het Administratief en Financieel beheer uit handen. Tevens kunt u gebruik maken van onze 24/7 storingsdienst en heeft u een VvE-manager van VP&A tot uw beschikking die uw Vereniging van Eigenaren op afstand kan helpen. Compact beheer is vooral bedoeld om kleinere VvE’s  te ondersteunen. Binnen dit pakket verzorgen wij de volgende zaken.

Administratief & Financieel beheer

 • Het opzetten en uitvoeren van de volledige financiële administratie
 • Het incasseren en administreren van VvE-bijdrage.
 • Het opstellen van de jaarrekening van de vereniging over het verstreken boekjaar.
 • Het faciliteren van de kascommissie om de jaarstukken te controleren.
 • Het doen van betalingen aan crediteuren voortvloeiende uit de werkzaamheden voor de VvE.
 • Het betalen gemeenschappelijke kosten en lasten.
 • Het verzorgen van de debiteurenbewaking en het (zo nodig) treffen van rechtsmaatregelen.
 • Het beheren van de bank- en/of spaarrekening(en) ten name van de VvE.
 • Het bijhouden van de mutaties in het ledenbestand en alle werkzaamheden die hier mee samenhangen.

Bestuurlijke ondersteuning

 • VVE manager bereikbaar voor vragen.
 • Het zorgdragen voor de verzekeringen van de VvE.
 • Het bieden van ondersteuning bij het organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Wij zorgen voor de uitnodiging, de agenda met vergaderstukken. De VvE vergadert zelf en maakt de notulen.
 • Het in behandeling nemen van klachten van leden van de VvE en het (zo nodig) nemen van maatregelen.
 • Het verzenden van de, door het bestuur opgemaakte notulen aan de leden van de VVE.
 • Het opstellen van de conceptbegroting met de daaruit voortvloeiende VvE bijdragen.

Storingsdienst 24/7

 • Het aannemen van technische klachten en storingen.
 • Het uitzetten van opdrachten om technische klachten en storingen op te lossen.
 • Het behandelen van schadeaangelegenheden.

Sluit dit pakket aan op uw wensen?

Neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan!

V
>>>>