post image
V

Beheer module B

Met de ‘Beheer Module B’ bieden wij u bouwkundige begeleiding door één van onze bouwkundigen. Binnen dit pakket worden onder meer de volgende zaken al dan niet in combinatie aangeboden.

Advisering

  • Het opstellen / actualiseren van een meerjaren onderhouds plan (MJOP).
  • Het opstellen van een onderhoudsrapportage inclusief advies ten behoeve van het uit te voeren (preventief) onderhoud.
  • Advisering, ondersteuning en overleg met bestuur c.q. technische commissie inzake technische aangelegenheden.

Begeleiding planmatig onderhoud

  • Uitvoering van alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding, de opstart en begeleiding van het uit te voeren planmatig onderhoud.
  • Het zorgdragen voor de oplevering van de werkzaamheden in het kader van planmatig onderhoud.

Duurzaamheidsadvies

  • Het opstellen van een energielabel voor uw VvE.
  • Het laten maken van een energiescan met besparingspunten voor uw VvE.
  • Advisering ten aanzien van de te nemen maatregelen.
  • Het verzorgen van het subsidietraject – duurzaamheidslening (indien van toepassing)
  • De bouwkundige begeleiding en oplevering van de te nemen maatregelen.

Alle bovengenoemde werkzaamheden kunnen worden verzorgd op basis van het dan geldende uurtarief of vaste prijsafspraak. Wij doen graag een passende aanbieding.

Sluit dit pakket aan op uw wensen?

Neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan!

V
>>>>