post image
V

Beheer Module A

Met de ‘Beheer Module A’ nemen wij u het Administratief en Financieel beheer uit handen. Wij verrichten hierbij de volgende taken voor u als Vereniging van Eigenaren:

  • Het opzetten en uitvoeren van de volledige financiële administratie
  • Het incasseren en administreren van de VvE-bijdrage.
  • Het opstellen van de jaarrekening van de vereniging over het verstreken boekjaar.
  • Het faciliteren van de kascommissie om de jaarstukken te controleren.
  • Het doen van betalingen aan crediteuren, voortvloeiende uit de werkzaamheden voor de VvE.
  • Het betalen van gemeenschappelijke kosten en lasten.
  • Het verzorgen van de debiteurenbewaking en het (zo nodig) treffen van rechtsmaatregelen.
  • Het beheren van de bank- en/of spaarrekening(en) ten name van de VvE.
  • Het bijhouden van de mutaties in het ledenbestand en alle werkzaamheden die hiermee samenhangen.
  • Het  aanpassen van de begroting voor het komende boekjaar met de daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen conform inflatie.

Sluit dit pakket aan op uw wensen?

Neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan!

V
>>>>