post image
V

Beheer module A+

Met de ‘Beheer Module A+’ nemen wij u het Administratief en Financieel beheer uit handen. Tevens kunt u gebruik maken van onze 24/7 storingsdienst. Wij verrichten hierbij de volgende taken voor uw Vereniging van Eigenaren:

Administratief & Financieel beheer

 • Het opzetten en uitvoeren van de volledige financiële administratie
 • Het incasseren en administreren van VvE-bijdrage.
 • Het opstellen van de jaarrekening van de vereniging over het verstreken boekjaar.
 • Het faciliteren van de kascommissie om de jaarstukken te controleren.
 • Het doen van betalingen aan crediteuren voortvloeiende uit de werkzaamheden voor de VvE.
 • Het betalen gemeenschappelijke kosten en lasten.
 • Het verzorgen van de debiteurenbewaking en het (zo nodig) treffen van rechtsmaatregelen.
 • Het beheren van de bank- en/of spaarrekening(en) ten name van de VvE.
 • Het bijhouden van de mutaties in het ledenbestand en alle werkzaamheden die hier mee samenhangen.
 • Het desgewenst jaarlijks aanpassen van de begroting voor het komende boekjaar met de daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen conform inflatie.

Storingsdienst 24/7

 • Het aannemen van technische klachten en storingen.
 • Het uitzetten van opdrachten om technische klachten en storingen te verhelpen.
 • Het behandelen van schadeaangelegenheden.

Sluit dit pakket aan op uw wensen?

Neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan!

V
>>>>