post image
V

Verduurzaming VvE

VP&A helpt u met verduurzamen van uw VvE. Verduurzaming staat hoog op de agenda bij de overheid. Bij VvE’s begint het nu ook te leven en steeds vaker wordt VP&A ingeschakeld om VvE’s te begeleiden in het proces van verduurzaming. Inmiddels hebben wij hier veel ervaring in opgebouwd en zelfs gespecialiseerde mensen voor in dienst.

Vanzelfsprekend kost het investeren in verduurzamingsmaatregelen geld, maar deze investeringen leveren meestal ook een kostenbesparing op!

Wij pakken verduurzaming van VvE-complexen aan met een gefaseerde aanpak.

  • Fase 1: In deze fase wordt geïnventariseerd óf en welke mogelijkheden tot verduurzaming er zijn en worden de eerste berekeningen gemaakt m.b.t. investeringen opbrengsten. Dit mede aan de hand van een energie maatwerkadvies. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden tot financiering: uit eigen middelen of middels een lening bij bijvoorbeeld het Warmtefonds. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden tot subsidies. Bij voldoende draagvlak binnen de VvE gaat men naar fase 2.
  • Fase 2: In deze fase worden de plannen concreet uitgewerkt, mede aan de hand van offertes.
    Op basis van door de VvE goedgekeurde offertes zal er een definitief financieel plan voorgelegd (en besloten) gaan worden, al dan niet met het aanvragen van een lening bij het Warmtefonds.
    Ook zal in deze fase, indien van toepassing, de subsidie aangevraagd worden.
  • Fase 3: Na akkoord van fase 2, wordt overgegaan naar de uitvoeringsfase en worden de zaken uitgevoerd zoals aangegeven in het voortraject.

Deze trapsgewijze aanpak leidt ertoe dat er geen energie wordt verspild aan plannen die uiteindelijk niet haalbaar zijn. De kosten aan begeleiding worden relatief laag houden in de fases 1 en 2.

VP&A heeft inmiddels ruime ervaring in het verduurzamen van VvE’s en een apart team op dit onderdeel. Wij kunnen u ondersteunen met het financiële vraagstuk (waaronder het aanvragen van leningen en subsidies), de bouwkundige zaken, de begeleiding op de uitvoering en het begeleiden van de maatregelen in zijn geheel (communicatie, vergaderingen e.d.). Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Stuur gerust een e-mail naar duurzaamheid@vpagroep.nl

V