post image
V

Schades

Helaas kan het voorkomen dat er schade ontstaat aan de opstal of uw inboedel. Het is begrijpelijk dat u dit snel opgelost wilt hebben. Wij informeren u hierbij over de stappen die genomen dienen te worden om de schade zo goed en snel mogelijk af te handelen.

Opstal of inboedel
De VvE is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. In het geval er schade ontstaat aan de opstal, zal de schadeafhandeling dan ook vanuit de VvE verlopen. Voor eventuele schade aan uw inboedel kunt u privé een inboedelverzekering afsluiten en hier zelf een beroep op doen.

  • Opstal: Alles wat nagelvast zit in en aan het huis. Daaronder vallen ook leidingen, centrale verwarming, sanitair en keuken.
  • Inboedel: Alles wat niet nagelvast zit in en aan het huis. Hieronder vallen onder andere uw meubels, gordijnen, zwevende (parket)vloeren, maar ook waardevolle spullen zoals sieraden, audio- en videoapparatuur. Ook als de schade is veroorzaak door derden kunt u dit claimen bij uw eigen inboedelverzekering.

Oorzaak
Uiteraard is het van belang om eerst de oorzaak van de schade te laten herstellen. U kunt hiervoor een reparatieverzoek indienen via het eigenaarsportaal van uw VvE. Is er spoed vanwege een ernstige lekkage of gebroken glas bel dan meteen 0162- 44 77 00. Hiervoor zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

Zodra de oorzaak is hersteld kunt u een verzoek indienen om de gevolgschade voor u af te handelen. In het geval van een lekkage dient de gevolgschade eerst te zijn opgedroogd.

Aanvraag afhandeling gevolgschade
Om de gevolgschade in behandeling te kunnen nemen vragen wij u om een van onderstaande schadeformulieren te downloaden en zo volledig mogelijk in te vullen. Het formulier dient u, samen met foto’s van de situatie, mailen naar onze schadeafdeling schades@vpagroep.nl

Download schadeformulier  

Download schadeformulier bij aanrijschade


Afhandeling van uw aanvraag

Het vervolg van de schadeafhandeling hangt af van de wijze waarop de VvE verzekerd is. Na ontvangst van het ingevulde schadeformulier met foto’s, ontvangt u van onze schadeafdeling informatie over het verdere verloop en eventueel aanvullende vragen.

De status van de schadeafhandeling kunt u volgen op het eigenaarsportaal van uw VvE. Log in door op onderstaande link te klikken en ga via het menu naar het tabblad Gebouw beheer, kies hier de tegel Reparatieverzoeken en opdrachten.

Naar ‘Mijn VvE’


Glasschade

In de meeste gevallen is gebroken glas meeverzekerd bij de opstalverzekering. Lek en blindglas doorgaans niet. Ook glasschade, indien het geen spoed betreft, kunt u melden via het eigenaarsportaal van uw VvE. Aan de hand van de afgesloten verzekering informeren wij u over de opties voor de reparatie.

Wat als de opstalverzekering de schade niet vergoed?
In de meeste gevallen vergoedt de opstalverzekering alleen het herstellen van de gevolgschade. Kosten die gemaakt worden voor het verhelpen van de oorzaak zijn voor rekening van de VvE of eigenaar. Dit is afhankelijk van de oorzaak. Onder de dekking van de verzekering valt schade ontstaan door onvoorziene omstandigheden. Schades ontstaan door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, opzet of nalatigheid vallen niet onder de dekking en komen voor rekening van de VvE of veroorzaker.

V