post image
V

Reparatieverzoeken

Een technische klacht aan uw woning of appartementencomplex is hinderlijk. Uiteraard wilt u dat dit zo snel mogelijk verholpen wordt. Om u goed van dienst te kunnen zijn informeren wij u hierbij over het verloop van een reparatieverzoek.

Privé of gemeenschappelijk
U kunt alleen gebreken aan gemeenschappelijke delen van het complex indienen bij de VvE, gebreken in uw privé gedeelte dient u zelf te verhelpen.

Wat gemeenschappelijk is en wat privé staat omschreven in de akte van splitsing. Bij twijfel kunt u dit ook nakijken op het eigenaarsportaal van uw VvE. In het Menu onder het tabblad Administratie staat de tegel Splitsingsreglement.
Hier ziet u een overzicht van de gemeenschappelijke delen zoals opgenomen in de akte.

Indienen van een reparatieverzoek
Als uw VvE een beheerovereenkomst heeft afgesloten met daarbij het gebruik van het servicebureau, dan kunt u reparatieverzoeken indienen via het eigenaarsportaal van uw VvE.

  • log in via onderstaande link
  • druk links bovenin op Laat menu zien
  • kies onder het tabblad Gebouw beheer voor Reparatieverzoek melden

Hier staat aangegeven welke informatie wij van u nodig hebben om het verzoek in behandeling te kunnen nemen en de juiste onderhoudspartij te kunnen aansturen.

Naar ‘Mijn VvE’

V