post image
V

Melding maken

Spoed ontstaan door een ongeval of brand? Bel meteen 112! Voor spoed door een ernstige lekkage, inbraakgevaar of gevaar voor u of uw medebewoner(s), kunt u ons 24 uur per dag bereiken op 0162- 44 77 00

Reparatieverzoeken
Een technische klacht aan uw woning of appartementencomplex is hinderlijk. Uiteraard wilt u dat dit zo snel mogelijk verholpen wordt. Om u goed van dienst te kunnen zijn informeren wij u hierbij over het verloop van een reparatieverzoek.

Prive of gemeenschappelijk
U kunt alleen gebreken aan gemeenschappelijke delen van het complex indienen bij de VvE, gebreken in uw priv  gedeelte dient u zelf te verhelpen.

Wat gemeenschappelijk is en wat prive staat omschreven in de akte van splitsing. Bij twijfel kunt u dit ook nakijken op het eigenaarsportaal van uw VvE. In het Menu onder het tabblad Administratie staat de tegel Splitsingsreglement. Hier ziet u een overzicht van de gemeenschappelijke delen zoals opgenomen in de akte.

Indienen van een reparatieverzoek
Als uw VvE een beheerovereenkomst heeft afgesloten met daarbij het gebruik van het servicebureau, dan kunt u reparatieverzoeken indienen via het eigenaarsportaal van uw VvE.

  1. log in via onderstaande link
  2. druk links bovenin op Laat menu zien
  3. kies onder het tabblad “Gebouw beheer” voor “Reparatieverzoek melden”

 

Hier staat aangegeven welke informatie wij van u nodig hebben om het verzoek in behandeling te kunnen nemen en de juiste onderhoudspartij te kunnen aansturen.

Inloggen eigenaarsportaal

In behandeling nemen van het reparatieverzoek
Uw ingediende reparatieverzoek zal in behandeling worden genomen door het servicebureau van VP&A. Als de klacht duidelijk is omschreven en de benodigde informatie wordt verstrekt, dan kan er meteen een onderhoudspartij worden aangestuurd om uw klacht te verhelpen. Zodra de opdracht is verstrekt ontvangt u hiervan een bevestiging met de gegevens van de onderhoudspartij die de klacht zal komen verhelpen. Mochten er nog vragen zijn, dan zal de medewerker van het servicebureau eerst telefonisch of per mail contact met u opnemen.

Status
De status van uw reparatieverzoek kunt u volgen via het eigenaarsportaal van uw VvE.

  1. log in op het eigenaarsportaal van uw VvE
  2. druk links bovenin op Laat menu zien
  3. kies onder het tabblad “Gebouw beheer” voor “Reparatieverzoeken en opdrachten”


Wie betaalt de kosten van de reparatie?

Reparaties aan de gemeenschappelijke delen van de VvE worden betaald door de VvE. Hiervoor is een post opgenomen op de begroting die jaarlijks wordt vastgesteld door de vergadering.

Het kan voorkomen, bijvoorbeeld bij een verstopping of lekkage, dat vooraf niet duidelijk is of de oorzaak van het gebrek zich in een priv  of gemeenschappelijk deel bevindt. In dat geval kunnen wij na overleg met u, een opdracht uitzetten op basis van ‘kosten ongelijk’. Dit betekent dat aan de hand van de oorzaak zal worden bekeken aan wie de herstelkosten worden doorbelast. Blijkt de oorzaak vanuit een priv  gedeelte te komen, dan zullen de kosten voor uw rekening zijn. Bevindt de oorzaak zich in een gemeenschappelijk deel van de VvE, dan wordt de factuur door de vereniging voldaan.

V