post image
V

Schade aangifte formulier  Schade aan opstal

  In welke ruimte bevindt zich de schade?

  Oorzaak schade door

  Omschrijving van de oorzaak

  Omschrijving van de gevolgschade

  Komt de schade van boven of naaste buren?  In geval van inbraak / vandalisme / aanrijding

  Door wie werd de schade veroorzaakt?


  Graag proces verbaal meezenden in geval van (poging tot) inbraak / vandalisme. Indien er sprake is van een aanrijding waarbij de veroorzaker bekend is, graag het aanrijdingsformulier meezenden. Als er geen veroorzaker bekend is, dient er aangifte te worden gedaan en ontvangen wij graag het proces verbaal.

  Gegevens getuigen

  Getuige nr 1.  Getuige nr 2.  Getuige nr 3.  Ondertekening


  V