post image
V

Klachtenprocedure

Wij nemen onze klanten serieus. Heeft u een gegronde klacht, dan zullen wij deze in behandeling nemen.

Voor de goede orde: reparatieverzoeken, storingen en schades kunt u voor VvE’s melden via Mijn VVE.  Reparatieverzoeken, storingen en schades voor vastgoedbeheer meldt u via de pagina’s ‘Meld storing of reparatieverzoek‘ en ‘Meld Schade‘ .

Klachten kunt u via onderstaand formulier aan ons doorgeven. Binnen een week na de melding van uw klacht nemen wij contact met u op om de klacht te bespreken en te melden hoe wij de klacht kunnen verhelpen.

Als wij er samen niet uitkomen kunt u de klacht indienen bij de Branchevereniging VvE Beheerders (BVVB) Platinaweg 25, 2544 EZ  Den Haag.

Hiermee hopen wij onze dienstverlening te kunnen verbeteren en onze klanten tevreden te hebben en te houden.
    V
    >>