V

Disclaimer

Disclaimer
Op het gebruik van de website van VP&A Groep (www.vpagroep.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u de voorwaarden van deze disclaimer.

Gebruik en juistheid van informatie
VP&A Groep streeft ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VP&A Groep niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan prijzen kunnen geen rechten worden ontleend en gebruik van informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VP&A Groep heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. VP&A Groep aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Copyright
Alle publicaties en uitingen van VP&A Groep zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat VP&A Groep daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Ingeval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van VP&A Groep, behoudt VP&A Groep zich het recht voor om de hierdoor geleden schade te verhalen op de veroorzaker.

Functioneren website
Ondanks dat VP&A Groep alles in werking stelt om haar website goed te laten functioneren, kan het voorkomen dat de site soms niet of beperkt toegankelijk is. Wij vragen hiervoor uw begrip en willen u erop wijzen dat VP&A Groep niet aansprakelijk gehouden kan worden voor schade als gevolg van het niet of beperkt functioneren van de website.

E-Mail
De e-mail berichten en eventuele bijlagen die door medewerkers van VP&A Groep worden verzonden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een e-mail ontvangt die niet voor u is bedoeld, vragen wij u vriendelijk ons hierover per omgaande te berichten. U bent niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen van de inhoud. Wij verzoeken u vriendelijk om het bericht direct te verwijderen. VP&A Groep kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van en de schade door het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van e-mail berichten.

V