V

Vol vertrouwen

‘Zaken zoals het betalen van facturen zijn altijd goed gegaan. Ik vertrouw VP&A hier blindelings in.’

V