Gevolgen Coronavirus (COVID-19)

Mede naar aanleiding van de inmiddels van kracht zijnde verdergaande maatregelen met betrekking tot het Corona virus, informeren wij u omtrent het navolgende.

Genomen maatregelen

  • Alle tot 28 april geplande ledenvergaderingen zijn geannuleerd. De leden zijn/worden hierover tijdig geïnformeerd. De vergaderingen worden, in overleg met het bestuur uitgesteld tot een later datum, waarschijnlijk in het najaar.
  • Overige afspraken met besturen, leveranciers e.d. zullen zoveel mogelijk telefonisch of per mail plaatsvinden.

Beperkte bereikbaarheid

  • Onze vestgingen zijn vooralsnog geopend echter in verband met een verminderde bezetting wellicht minder goed bereikbaar. Wij verzoeken u dan ook zoveel mogelijk gebruik te maken van onderstaande link voor het doorgeven uw vragen en verzoeken. www.vpagroep.nl/vve-beheer/melding-maken/
  • Aangezien een deel van onze medewerkers vanuit huis werkt, kan het zijn dat de telefonisch wachttijd wat langer duurt dan gebruikelijk.

Tenslotte berichten wij u dat wij van verschillende onderhoudsbedrijven signalen ontvangen dat alleen spoedgevallen met voorrang in behandeling genomen worden en dat minder urgente storingen en onderhoudswerkzaamheden voorlopig niet of met vertraging worden uitgevoerd.

Uiteraard doen wij er alles aan onze dienstverlening op het gewenste niveau te handhaven, maar vragen uw begrip voor de ontstane situatie.